ឯកសារ:Royal Netherlands Football Association Logo.svg

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រូបភាពដើម(ឯកសារប្រភេទSVG ៣០០ × ៤២០ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ២២គីឡូបៃ)

ការពិពណ៌នា
ប្រភពឯកសារ គ្មានប្រភពបញ្ជាក់។ សូមកែប្រែការពិពណ៌នានេះ និងផ្តល់ប្រភពដល់ឯកសារនេះ។
កាលបរិច្ឆេទនៃការបង្កើត
អ្នកបង្កើត
ការអនុញ្ញាត

សូមមើលការពិពណ៌នាខាងក្រោម

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង០៨:១៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០៨:១៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤៣០០ × ៤២០ (២២គីឡូបៃ)វិត្ថាវ័ត្ថ (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក){{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព= |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត= }}
  • អ្នកមិនអាចសរសេរជាន់ពីលើឯកសារនេះទេ។

ទំព័រ​ ខាងក្រោម​មានតំណភ្ជាប់មក​ឯកសារនេះ ៖

ទិន្នន័យ​មេតា