ឯកសារ:Stop the Spread of Germs updated (Khmer).pdf

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រូបភាពដើម(១២៧៥ × ១៦៥០ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ៤៥៤គីឡូបៃ ប្រភេទ MIME៖ application/pdf)

ឯកសារ​នេះ​មាន​ប្រភព​មក​ពី Wikimedia Commons និង​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​គម្រោង​ដទៃ​ទៀត។ ការ​ពណ៌នា​នៅ​លើទំព័រពណ៌នាអំពី​វា មាន​បង្ហាញ​ខាង​ក្រោម​នេះ។

ចំណារពន្យល់

ការ​ពិពណ៌នា
ភាសាខ្មែរ: បញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃមេរោគ
English: Stop the Spread of Germs
កាលបរិច្ឆេទ
ប្រភព https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/316917A_StopTheSpread_Letter_May13pm_km.pdf
អ្នក​និពន្ធ U.S. Centers for Disease Control and Prevention
ទំរង់​ផ្សេង​ទៀត
European languages
African languages
West/Central/South Asian languages
East/Southeast Asian languages
American and Oceanian languages
view:

ការដាក់​អាជ្ញាប័ណ្ណ

Public domain
This image is a work of the Centers for Disease Control and Prevention, part of the United States Department of Health and Human Services, taken or made as part of an employee's official duties. As a work of the U.S. federal government, the image is in the public domain.

čeština | Deutsch | English | español | eesti | suomi | français | македонски | Nederlands | polski | português | slovenščina | українська | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | 中文(台灣)‎ | +/−

US CDC logo.svg

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង២២:០២ ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង២២:០២ ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០១២៧៥ × ១៦៥០ (៤៥៤គីឡូបៃ)John P. Sadowski (NIOSH)Transferred from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/316917A_StopTheSpread_Letter_May13pm_km.pdf

ទំព័រ​ ខាងក្រោម​ប្រើប្រាស់​ឯកសារនេះ ៖

ទិន្នន័យ​មេតា