ឯកសារ:The Eagles in Berlin.JPG

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រូបភាពដើម(២៤៤៨ × ១៧៦៨ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ៤២២គីឡូបៃ ប្រភេទ MIME៖ image/jpeg)

ឯកសារ​នេះ​មាន​ប្រភព​មក​ពី Wikimedia Commons និង​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​គម្រោង​ដទៃ​ទៀត។ ការ​ពណ៌នា​នៅ​លើទំព័រពណ៌នាអំពី​វា មាន​បង្ហាញ​ខាង​ក្រោម​នេះ។

ចំណារពន្យល់

ការ​ពិពណ៌នា
Deutsch: The Eagles am 7.6.2009 in der Berliner O2 World. Links nach Rechts: Timothy B. Schmit, Glenn Frey, Don Henley und Joe Walsh
កាលបរិច្ឆេទ
ប្រភព ការងារផ្ទាល់របស់អ្នកផ្ទុកឡើង (Original text: eigene Arbeit)
អ្នក​និពន្ធ karstenknuth

ការដាក់​អាជ្ញាប័ណ្ណ

© ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់ឯកសារ [[:karstenknuth|karstenknuth]] នេះ អនុញ្ញាតអោយបុគ្គលគ្រប់រូបប្រើវា ក្នុងគោលបំណងណាក៏ដោយ ក្រោមលក្ខខណ្ឌថា មានដាក់បញ្ជាក់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវ។ ការចែកចាយបន្ត ការកែច្នៃ ការប្រើសំរាប់ពាណិជ្ជកម្មឬបំរើបំរាស់មិនសមរម្យដទៃទៀតត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាត។
ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធ: karstenknuth

Original upload log

Transferred from de.wikipedia to Commons by Wdwdbot using CommonsHelper.

The original description page was here. All following user names refer to de.wikipedia.
  • 2009-10-05 05:05 Karstenknuth 2448×1768× (432483 bytes) {{Information |Beschreibung = The Eagles am 7.6.2009 in der Berliner O2 World |Quelle = eigene Arbeit |Urheber = [[Benutzer:karstenknuth|karstenknuth]] |Datum = 7.6.2009 |Genehmigung = {{Bild-by}} |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង២២:២៦ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង២២:២៦ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២២៤៤៨ × ១៧៦៨ (៤២២គីឡូបៃ)File Upload Bot (Magnus Manske)Transfered from de.wikipedia by User:wdwdbot using CommonsHelper

ទំព័រ​ ខាងក្រោម​មានតំណភ្ជាប់មក​ឯកសារនេះ ៖

បម្រើបម្រាស់ឯកសារជាសាកល

វីគីដទៃទៀតដូចខាងក្រោមនេះប្រើប្រាស់ឯកសារនេះ៖

ទិន្នន័យ​មេតា