ឯកសារ:The Snow Kids.gif

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

The_Snow_Kids.gif(១៦៦ × ១៦៦ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ៧៧គីឡូបៃ ប្រភេទ MIME៖ image/gif, រង្វិល, ៧ ផ្ទាំង, ៧,០វិ​.)

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង១៦:៥៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៦:៥៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤១៦៦ × ១៦៦ (៧៧គីឡូបៃ)Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
  • អ្នកមិនអាចសរសេរជាន់ពីលើឯកសារនេះទេ។

ទំព័រ​ ខាងក្រោម​មានតំណភ្ជាប់មក​ឯកសារនេះ ៖