ឯកសារ:Transitional expressions.pdf

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ទៅកាន់ទំព័រ


រូបភាពដើម(១២៧៥ × ១៦៥០ ភិចសែល, ទំហំឯកសារ: ២៩គីឡូបៃ, ប្រភេទ MIME: application/pdf, ៣ ទំព័រ)

សំណួនសេចក្តីនិងពាក្យសម្រាប់ជួយឲ្យអ្នកសរសេរអត្ថបទបានកាន់តែល្អប្រសើរ

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង១៧:៥៧ ថ្ងៃសុក្រ ទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៥កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៧:៥៧ ថ្ងៃសុក្រ ទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៥១២៧៥ × ១៦៥០, ៣ទំព័រ (២៩គីឡូបៃ)Cvisal7364 (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)Transition words/expressions for writing well

គ្មានទំព័រណាមួយដែលប្រើប្រាស់ឯកសារនេះទេ។