១៥ សីហា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ថ្ងៃទី១៥ ខែ​សីហា

ព្រឹត្តិការណ៍[កែប្រែ]

  • ឆ្នាំ​១៨៦៧ សិទ្ធិសញ្ញាបារាំង សៀម ប្រទេសសៀមសុខចិត្ដប្រគល់អធិបតេយ្យភាពអោយប្រទេសកម្ពុជា ប៉ុន្ដែនៅរក្សាទុក ខេត្ដដែលសៀមបានឈ្លានពានយកដដែល។ នេះជាការបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់យួននិងសៀមមកលើប្រទសេខ្មែរ។

កំនើត[កែប្រែ]

មរណភាព[កែប្រែ]