១,០០០រៀល(ឆ្នាំ១៩៧២)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

1,000Cite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have contentរៀល[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ក្រដាស់្របាក់ចាប់ពីមួយពាន់រៀលទៅពិតជាសំខាន់ណាស់សំរាប់្របជាជនកម្ពុជាយើងណាស់ ព្រោះថាមនុស្សមួយចំនួនធំប្រើកម្លាំងជាច្រើនដើម្រីបានប្រាក់យកមកចិញ្ចឹមជីវិត។