៥រៀល(ឆ្នាំ១៩៥៦)លើកទី១

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

5រៀល[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]