៥០,០០០រៀល(ឆ្នាំ១៩៩៥)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

===50,000រៀល===

មើលផងដែរ[កែប្រែ]