​ស្មសាន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

(សំ.),(បា.) (ស្មៈសាន) (ឝ្មឝាន; សុសាន) ព្រៃ​ខ្មោច, ប៉ាឆា : ព្រៃ​ស្មសាន​ឋាន​ស្ងាត់ (តាម​ទម្លាប់, ច្រើន​និយាយ​ថា សំសាន ប៉ុន្តែ​សរសេរ​ជា ស្មសាន ដូច​ដែល ។ ម. ព. សុសាន ទៀត​ផង) ។