ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី

ដោយវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី Bahasa Indonesia)

តំនភ្ជាប់[កែប្រែ]