មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ភ្នំពេញ

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី Phnom Penh Cultural Center)
Jump to navigation Jump to search

មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ ភ្នំពេញ (Phnom Penh Cultural Center) មានឈ្មោះដើមថា សាលមហោស្រពចេនឡា ដែលបានកសាងរួចរាល់នៅឆ្នាំ ១៩៦០។ សាលមហោស្រពចេនឡាត្រូវបានបោះបង់ចោលនៅ សម័យប៉ុលពតក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៧៩។ បន្ទាប់ពីរបបប៉ុល ពតដួលរលំទៅ នៅឆ្នាំ១៩៧៩ សាលមហោស្រពចេនឡា នេះត្រូវបានប្តូរឈ្មោះជាថ្មីទៅជា សាលមហោស្រពភ្នំពេញ។ សព្វថ្ងៃមានឈ្មោះជាផ្លូវការជា មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ ភ្នំពេញ។

អាស័យដ្ឋាន[កែប្រែ]

មហាវិថីម៉ៅសេងទុង ផ្សារដើមគរ ខណ្ឌទួលគក រាជធានី ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

គេហទំព័រ[កែប្រែ]

គេហទំព័រ មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ ភ្នំពេញ