អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

ដោយវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី WTO)
Jump to navigation Jump to search
អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក
World Trade Organization (អង់គ្លេស)
Organisation mondiale du commerce (បារាំង)
Organización Mundial del Comercio (Spanish)

World Trade Organization (logo and wordmark).svg

  Members
  Members, dually represented by the EU
  Observers
  Non-members

ការ​កកើត January 1, 1995
ទី​ស្នាក់ការ Centre William Rappard, Geneva, Switzerland
សមាជិក​ភាព 159 member states[១]
ភាសា​ផ្លូវ​ការ English, French, Spanish[២]
Director-General Pascal Lamy
ថវិកា 196 million Swiss francs (approx. 209 million USD) in 2011.[៣]
បុគ្គលិក 640[៤]
គេហទំព័រ wto.org

អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (អង់គ្លេសWorld Trade Organization, អក្សរកាត់ WTO ) គឺជាអង្គការមួយដែលមានគោលដៅក្នុងការ to supervise and liberalise international trade. The organization officially commenced on January 1, 1995 under the Marrakesh Agreement, replacing the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), which commenced in 1948.[៥] The organization deals with regulation of trade between participating countries; it provides a framework for negotiating and formalizing trade agreements, and a dispute resolution process aimed at enforcing participants' adherence to WTO agreements, which are signed by representatives of member governments[៦]:fol.9-10 and ratified by their parliaments.[៧] Most of the issues that the WTO focuses on derive from previous trade negotiations, especially from the Uruguay Round (1986–1994).

The organization is attempting to complete negotiations on the Doha Development Round, which was launched in 2001 with an explicit focus on addressing the needs of developing countries. កាលពី មិថុនា 2012, the future of the Doha Round remains uncertain: the work programme lists 21 subjects in which the original deadline of 1 January 2005 was missed, and the round is still incomplete.[៨] The conflict between free trade on industrial goods and services but retention of protectionism on farm subsidies to domestic agricultural sector (requested by developed countries) and the substantiation of the international liberalization of fair trade on agricultural products (requested by developing countries) remain the major obstacles. These points of contention have hindered any progress to launch new WTO negotiations beyond the Doha Development Round. As a result of this impasse, there has been an increasing number of bilateral free trade agreements signed.[៩] As of July 2012, there are various negotiation groups in the WTO system for the current agricultural trade negotiation which is in the condition of stalemate.[១០]

WTO's current Director-General is Pascal Lamy, who leads a staff of over 600 people in Geneva, Switzerland.

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

កំណត់ចំណាំ[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

Wikiquote-logo.svg
Official pages
Government pages on the WTO
Media pages on the WTO
Non-governmental organization pages on the WTO