ធី្វតតឺ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ធ្វីតតឺ គឺជាសេវាកម្មមួយក្នុងការទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណេត ហើយជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតូច ដែលអាចធ្វើទៅបាន វាអាចអោយអ្នកប្រើសំរាប់ផ្ញើរ ហើយអានសារដែលសរសេរ ដែលមានលក្ខណះ ១៤០អក្សរ។

វាត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុង ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៦ ដោយ ចេក ដស៊ី ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅខែ កក្ដដា។ ការបង្កើត បានបង្ហោះឡើង ដែលមានប្រជាប្រិយភាព លើសាកលលោក ជាមួយសកម្មភាពអ្នកប្រើ ជាង៥០០លាននាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ដែលការបង្ហោះជាង ៣៤០លានអត្ថបទរាងរាល់ថ្ងៃហើយ នៅក្បាលអត្ថបទជា១,៦លានទំព័រ[[Web search query|ស្វែងរកសំណួរ] ក្នុងមួយថ្ងៃ។ [១][២][៣] ជាកន្លែងចាប់ផ្ដើមធ្វើវា "ធ្វីតតឺ" បានក្លាយជាចំណាប់អារម្មណ៍ចំនាត់ថា្នក់ទី១០ បានត្រួតពិនិត្យនៅលើវ៉េបសាយតាមប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណេត ហើយត្រូវបានគេពិពណ៌នា ដូចជា SMS ​នៅលើអ៊ីនធឺណេត។ [៤][៥]

  1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Twitter_500
  2. Twitter Search Team (May 31, 2011) "The Engineering Behind Twitter's New Search Experience" Twitter Engineering Blog Twitter ដកស្រង់នៅថ្ងៃ June 10, 2011
  3. [១][តំណភ្ជាប់ខូច]
  4. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named alexa
  5. D'Monte, Leslie (April 29, 2009) "Swine Flu's Tweet Tweet Causes Online Flutter" Business Standard ដកស្រង់នៅថ្ងៃ February 4, 2011 Also known as the 'SMS of the internet', Twitter is a free social networking and micro-blogging service