វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ (បារាំងRadio France Internationale ឬ RFI) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥ ជាផ្នែកមួយនៃ Radio France ដោយរដ្ឋាភិបាលបារាំង,