ការពិភាក្សា:តារាងខួបធាតុគីមី

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ការពិភាក្សា:តារាងខួបនៃធាតុគីមី)
Jump to navigation Jump to search

តារាង[កែប្រែ]

មើល http://www.cambosastra.org/wp-content/uploads/2011/09/C2.jpg —Stephen (ការពិភាក្សា) ម៉ោង២១:១០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ (UTC)