វិគីភីឌា:សុំប្តូរអត្តនាម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សូមអានផ្នែក «សេចក្ដីណែនាំ» ដើម្បីយល់ពីរបស់ដាក់សំនើរបស់អ្នកជាមុនសិន មុននឹងធ្វើការស្នើសុំ។

អត្ថបទជាអក្សរទ្រេត== For Non-Khmer Speakers == This page is where users can request username changes. If you are requesting a usurpation, please put your request at the bottom of the page (វិគីភីឌា:សុំប្តូរឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់#ការស្នើសុំនាពេលបច្ចុប្បន្ន) using the format below. Please note that it may take a while before your request get handled .

Request usurpation and renaming of your current account on the Khmer Wikipedia

 • First, take a look at the username policy to make sure the username you are requesting is appropriate. Also, please note that for technical reasons, your username cannot begin with a lowercase letter, nor can it contain any underscores.
 • Check to make sure the username you are requesting is not already taken. Do this by searching for the name in this list. If the name appears in the list, even if the link is red, it is taken. Do not create an account under the new name. We'll do that for you.
 • Log in to your present username in order to place your request.
 • *Click here to place a request.
  • Replace the text "CURRENT" with your present username.
  • Replace "NEW" with the username to which you wish to be renamed.
  • Fill in a reason where indicated but do not add anything in the "subject/headline" box.
If that doesn't work, simply copy the following text to your computer's 'clipboard':
{{subst:Renameuser|CURRENT|NEW|3=Reason for requested renaming.}} ~~~~
Click here to place a request.

ការស្នើសុំនាពេលបច្ចុប្បន្ន[កែប្រែ]

សូមសរសេរសំណើរបស់អ្នកនៅខាងក្រោមផ្នែកនេះ៖

Nisetpdajsankha → ហម សាំងហ៊ី[កែប្រែ]

Pichnat Thong → ពេជ្រនាត[កែប្រែ]

ធ្វើរួចរាល់ហើយ[កែប្រែ]

Han Sory → ហាន សុរី[កែប្រែ]

Mongkul.meas → សុភមង្គល[កែប្រែ]

Sophal36 → សុផល[កែប្រែ]

Iphearak → ភារៈ[កែប្រែ]

chumnor → ជំនោរ[កែប្រែ]

Sreyrom → នរម[កែប្រែ]

Cheyyo → អានច័ន្ទគ្រឹះស្នា[កែប្រែ]

Sovichet → ទេព សុវិចិត្រ[កែប្រែ]

Sonchengchon → ស៊ឺន ចែងចើន[កែប្រែ]

Nguonsokheang → ងួន សុខហ៊ាង[កែប្រែ]

Khun peary → NEW ឃុន ពារី[កែប្រែ]

 • YesY រូចរាល់--T-Rithy ម៉ោង១២:០០ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

Bol rathna wiki → បុល​ រតនា[កែប្រែ]

Notyto → ណូ ទីតូ[កែប្រែ]

Chanthaphoeng → ភឹង ចន្ថា[កែប្រែ]

ChhonLONG → ហោ ឈុនឡុង[កែប្រែ]

Chengchamroeun → ចេង ចំរើន[កែប្រែ]

Savuth → ងួន ចាន់សាវុធ[កែប្រែ]

Keang Makara → គាង មករា[កែប្រែ]

Norngvuthy → ណង វុទ្ធី[កែប្រែ]

បច្ចុប្បន្នchanbophol → ស៊ុក​ចាន់បូផល[កែប្រែ]

{{subst:ស្នើសុំប្តូរឈ្មោះ ថ្មីស៊ុកចាន់បូផល ស៊ុកចាន់បូផល |3 = មូលហេតុចំពោះការស្នើសុំនេះ។ }} Chanbophol (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៦:១៣ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ (UTC)សរសេរច្រឡំ

User Chanbophol has been migrated to the unified login system. Renaming it will cause the local user to be detached from the global one. Do you agree with that?--គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៦:៣៩ ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ (UTC)
As there might be a conflict in your new account after renaming, and as your account "Chanbophol" haven't got any contributions«ការរួមចំណែក» yet, we recommend you to create a new account with your Khmer name by yourself. After that you can make it as your global account by setting in your preference«ចំណង់ចំណូលចិត្ត»--គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៦:៤២ ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ (UTC)

Soknakep → លាង សុខណា[កែប្រែ]

សុភ័ក្រ → ស៊ន សុភ័ក្រ[កែប្រែ]

សេងធី កែប → សេង ធី[កែប្រែ]

Menrong → ម៉ែន្នរ៉ុង[កែប្រែ]

Laurentleap → Io Herodotus[កែប្រែ]

កំពុងត្រួតពិនិត្យ[កែប្រែ]

បច្ចុប្បន្ន → ថ្មី[កែប្រែ]


បច្ចុប្បន្ន ព្រះអង្គ អេឡិចសាន់ដឺ ដឹ ហ្គារ៉ែត → ថ្មី អេឡិចសាន់ដឺ​ ដឹ គ្រែត[កែប្រែ]

យើងខ្ញុំមិនអាចប្ដូរឈ្មោះតាមសំណូមពរបានទេ ដោយសារinternal conflictក្នុងប្រព័ន្ធ។ សូមបង្កើតគណនីថ្មីឡើងវិញ។--គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០២:៥០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ (UTC)

Athpheakdey → អាត​ ភក្ដី[កែប្រែ]

{{subst:សំណើរការ​សុំប្ដូឈ្មោះ |Athpheakdey |អាត​ ភក្ដី |3 = ចង់បានជាឈ្មោះខ្មែរវិញហើយវាងាយស្រួលប្រើជាង។ }} Athpheakdey (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០១:២២ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ (UTC)

យើងខ្ញុំមិនអាចប្ដូរឈ្មោះតាមសំណូមពរបានទេ ដោយសារinternal conflictក្នុងប្រព័ន្ធ។ សូមបង្កើតគណនីថ្មីឡើងវិញ។--គីមស៊្រុន (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០២:៥១ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ (UTC)

mehtramo mrthramo wrong

لطرش أحمد الهاشمي → لطرش احمد الهاشمي[កែប្រែ]

សុំប្ដូរឈ្មោះ[កែប្រែ]

ចង់ដាក់ឈ្មោះពិតវិញ