វិគីភីឌា:ផតថលសហគមន៍

ដោយវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី វិគីភីឌា:​ផតថលសហគមន៍)

ល្បែងផែបូក-Pair Plus Game card[កែប្រែ]

ល្បែងផែបូក/Pair Bok or Pair Plus Game Poker[កែប្រែ]

កថាមុខ[កែប្រែ]

សួស្តីមិត្តអ្នកអានជាទីមេត្រី នេះជាល្បែងបៀរមួយថ្មី ដែលខ្ញុំសូយ ឡូតបង្កើតឡើងដោយមានឈ្មោះថា ល្បែងផែបូក។ ល្បែងផែបូក(Pars Plus)ជាល្បែងដែលយកផែ(គូ)ជាគោល ពោលគឺគិតពន្ទុ ឬក៏ហៅ ថាទឹកបានដោយសារ ដៃណាដែលមានគូ ឬក៏ផែនៅក្នុងដៃប៉ុណ្ណោះ។ ជាការពិត នៅក្នុងល្បែងនេះ ក្រៅពីផែមានសមាសធាតុផ្សេងទៀត ដូចជា ៣រៀងដូចជា Q K A,ឬ JQK ឬ KA2ជាដើម តែសមាសធាតុទាំងនោះគិតបានពិន្ទុ លុះត្រាតែមានគូ ឬផៃជាគ្នា។ ខ្ញុំបាទ សូយ ឡូត បង្កើតវិធីលេងល្បែងឈ្មោះថា ផែបូកនេះឡើង មិនមែនខ្ញុំឲ្យតម្លៃហួសហេតុ លើការលេងល្បែងស៊ីសងទេ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណា ល្បែងត្រូវបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃពិភពលោក ហើយ ជាក់ស្តែង ប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានពិភពលោកស្គាល់ នៅពេលដែលគេចុះកុំព្យូទ័រស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិ ល្បែងដែលបង្កើតដោយជនជាតិវៀតណាមដូចជា ទៀន ឡែន(Tien Len)ជាដើម ដូច្នេះក្នុងគំនិតខ្ញុំគិត ថា ចង់ឲ្យពិភពលោកដឹងថា ខ្មែរក៏មានសមត្ថភាពបង្កើតអ្វីមួយចូលរួមពិភពលោកដែរ។ ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តបង្កើតល្បែងនេះឡើង ទុកជាគ្រឿងកំសាន្ត ហើយខ្ញុំមិនលើកទឹក ចិត្តឲ្យយកល្បែង ផែបូកនេះដើម្បីបំផ្លាញជីវិតអ្នក ពិសេសសេដ្ឋកិច្ចនោះទេ។ សូមអ្នកប្រើវាគ្រាន់តែជាការ លំហែរទើបជាការត្រឹមត្រូវ។ ផែបូក ជាល្បែងងាយគ្រប់គ្រង ងាយលេង ងាយយល់ ងាយទូទាត់ និងងាយចាញ់ឈ្នះបំផុត បើអ្នកសំណាងល្អ តែមួយភ្លែតអ្នកនឹងឈ្នះបានកម្រៃច្រើន តែបើរាសីអ្នកមិនល្អ អ្នកអាចបាត់បង់អ្វីគ្រប់ បែបយ៉ាងមួយប៉ព្រិចភ្នែក ព្រោះតែគុណសម្បត្តិដែលនាំឲ្យអ្នកមានផលច្រើន និងគុណវិបត្តិដែលនឹងបំ ផ្លាញយ់ាងរហ័សក្នុងរយៈពេលខ្លី។ គួររំលឹកថា យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស៣នាក់ដែលចាញ់ ប្រសិនបើអ្នកមិនណឺត ពោលគឺ មិនចាវរួចខ្លួន ហើយអ្នកដែលបានពិន្ទុតិច មុខតែត្រូវសងគេបីនាក់ទៀត ហើយអ្នកដែលត្រុវសងពី២ទឹក ទៅដល់១៤ទឹក ប្រសិនបើអ្នកលេង១ទឹកតែ១រយរៀលក៏អ្នកត្រូវអស់យ៉ាងហោច ២ពាន់រៀលដែល ព្រោះ តែអ្នកសងច្រើនគ្នា តែបើអ្នកលេង១ទឹក១ពារន់រៀលវិញ អ្នកនឹងបាត់បង់លុយពី១ម៉ឺនរៀលទៅ២ម៉ឺនក្នុង មួយដៃ សម្រាប់អ្នកបានពិន្ទុតិចបំផុត។ ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ តុលា ២០១៣ សូយ ឡូត

សេចក្តីផ្តើម[កែប្រែ]

ផែបូក ជាល្បែងបៀរដែលយកផែលជាគោល ដោយបៀរនេះលេងបាន ច្រើនបំផុត៤នាក់ ហើយសន្លឹកបៀរវិញ គឺយកត្រឹម អុង ឡើងទៅហាយ ពោលគឺ (J Q K A 2) (៤x៥=២០សន្លឹក) ហើយពេលលេង ដៃនីមួយៗកាន់បៀរ ៥សន្លឹកម្នាក់។ ដែលហៅថាផែបូក ព្រោះផែនៅម្នាក់ឯង អាចរកពិន្ទុរាប់បាន ប៉ុន្តែធាតុ ផ្សេងទៀតនែល្បែងនេះ មិនអាចរាប់ពិន្ទុះបានទេ បើគ្មានផៃជាដៃគូ។ ធាតុផ្សំ របស់ល្បែងនេះផ្សេងទៀតដូចជា ត្រី(Trey-Three same cards) និងរៀង (3 series cards)។ ដូច្នេះនៅក្នុងរបៀបសំខាន់នៃល្បែងផែបូកនេះ ផែអាចបូកបានដូចតទៅ នេះ៖ a. ផែ+ផែ(Ex:QQ+22) b. ផែ+ត្រី-Trey(Ex:QQ+222) c. ផែ+រៀង-3 series cards(Ex:QQ+ J Q K Or QQ+K A 2 etc) d. បៀររៀងទាំងស្រុង(ណឺត) មិនស៊ីមិនសង ឬរួចខ្លួន e. ផ្ទុះ(AAAA-QQQQ-etc) ចំណែកឱកាសចេញបៀរផ្សេងពី5ចំណុចនេះពុំមានឡើយ។ ផែបូកមានតម្លៃតូចបំផុត ១(JJ+Q A 2)ទឹក និងធំបំផុត ១៤ទឹក (AA+222) ។ រីឯតម្លៃផ្សេងទៀត មានដូចជា រៀងពី(J Q K A 2) មិនស៊ី មិនសង ចំណែកអ្នកសូន្យពុំមានទេ។

លក្ខណៈទូទៅនៃល្បែងផែបូក(Pair Plus game)[កែប្រែ]

បៀរទាំងអស់ ពេលនៅម្នាក់ឯង(គ្មានគូរ) ពុំមានតម្លៃអ្វីទាំងអស់គឺតម្លៃ ស្មើសូន្យ តែបើនៅជាគូ មានតម្លៃដូចតទៅ៖ • (JJ)មួយគូតម្លៃ ៖ ១ទឹក(Value) • (QQ)មួយគូតម្លៃ ៖ ២ទឹក(Values) • (KK)មួយគូតម្លៃ ៖ ៣ទឹក(Values) • (AA)មួយគូតម្លៃ ៖ ៤ទឹក(Values) • (22)មួយគូតម្លៃ ៖ ៥ទឹក(Values)

ទឹកនៃផែបូក[កែប្រែ]

ផែ+ផែ, Pair Plus Pair[កែប្រែ]

…………………………(JJ)…១ទឹក………………………… • (JJ)+ (QQ) ៖ ៣ទឹក(Values) • (JJ)+(KK) ៖ 4ទឹក(Values) • (JJ)+(AA) ៖ ៥ទឹក(Values) • (JJ)+(22) ៖ ៦ទឹក(Values) ……………………………………(QQ)………២ទឹក……………… • QQ+JJ ៖ ៣ទឹក(Values) • QQ+KK ៖ ៥ទឹក(Values) • QQ+AA ៖ ៦ទឹក(Values) • QQ+22 ៖ ៧ទឹក(Values) …………………………………(KK)……៣ទឹក…………… • KK+JJ ៖ ៤ទឹក(Values) • KK+QQ ៖ ៥ទឹក(Values) • KK+AA ៖ ៧ទឹក(Values) • KK+22 ៖ ៨ទឹក(Values) ………………………(AA)……៤ទឹក………………… • AA+JJ ៖ ៥ទឹក(Values) • AA+QQ ៖ ៦ទឹក(Values) • AA+KK ៖ ៧ទឹក(Values) • AA+22 ៖ ៩ទឹក(Values) ……………………(22)…៥ទឹក………………… • 22+JJ ៖ ៦ទឹក(Values) • 22+QQ ៖ ៧ទឹក(Values) • 22+KK ៖ ៨ទឹក(Values) • 22+AA ៖ ៩ទឹក(Values)

ផែ+ត្រី, Pair Plus trey(The three card the same[កែប្រែ]

សន្លឹកបៀរត្រី(៣សន្លឹកដូចគ្នា)ពុំមានតម្លៃទេ បើនៅជាមួយសន្លឹក ផ្សេងទៀតដែលគ្មានគូដូចជា(Ex:QQQ+J+2)ប៉ុន្តែ អ្នកលេងអាចដើរចេញពី Treyបាន ដោយយកគូវិញ ហើយសន្លឹក១នៃTreyទឹកស្មើសូន្យជាមួយសន្លឹក អត់គូ ឬអត់រៀងដទែទៀត។ ប៉ុន្តែត្រី+ផែ តម្លៃស្មើ២ផៃនៃសន្លឹកដែលសាមនោះ ដូចជា។ JJ+trey(ត្រី)………………………………… • JJ+QQQ ៖ ១+(២+២) =៥ទឹក(Values) • JJ+KKK ៖ ១+(៣+៣) =៧ទឹក(Values) • JJ=AAA ៖ ១+(៤+៤) =៩ទឹក(Values) • JJ+222 ៖ ១+(៥+៥) =១១ទឹក(Values) QQ+trey……………………………………… • QQ+JJJ ៖ ២+(១+១) =៤ទឹក(Values) • QQ+KKK ៖ ២+(៣+៣) =៨ទឹក(Values) • QQ+AAA ៖ ២+(៤+៤) =១០ទឹក(Values) • QQ+222 ៖ ២+(៥+៥) =១២ទឹក(Values) KK+trey………………………………… • KK+JJJ ៖ ៣+(១+១) =៥ទឹក(Values • KK+QQQ ៖ ៣+(២+២) =៧ទឹក(Values) • KK+AAA ៖ ៣+(៤+៤) =១១ទឹក(Values) • KK+222 ៖ ៣+(៥+៥) =១៣ទឹក(Values) AA+trey…………………………………… • AA+JJJ ៖ ៤+(១+១) =៦ទឹក(Values) • AA+QQQ ៖ ៤+(២+២) =៨ទឹក(Values) • AA+KKK ៖ ៤+(៣+៣) =១០ទឹក(Values) • AA+222 ៖ ៤+(៥+៥) =១៤ទឹក(Values) 22+trey………………………………… • 22+JJJ ៖ ៥+(១+១) =៧ទឹក(Values) • 22+QQQ ៖ ៥+(២+២) =៩ទឹក(Values) • 22+KKK ៖ ៥+(៣+៣) =១១ទឹក(Values) • 22+AAA ៖ ៥+(៤+៤)=១៣ទឹក(Values)

ផែ+រៀង(Pair Plus three series Cards)[កែប្រែ]

• បៀរ៣រៀង មានដូចជា J Q K, Q K A, K A 2 ពុំមានតម្លៃទេ បើបៀរ២ទៀតមិនមែនផែ។ តែបើរៀងទាំងនេះនៅជាមួយផែ រៀងទាំងនេះមានតម្លៃស្មើ ១ទឹក។ • EX:J Q K+AA= (1+4=5ទឹក)

បៀរណឺត-មិនចាញ់មិនឈ្នះ[កែប្រែ]

កាលណាបៀរមានរៀងបន្តគ្នាទាំងអស់ ចាត់ទុកថា(ណឺត) ចាវទាំងអស់ មិនចាញ់មិនឈ្នះ ពោលគឺមិនស៊ីគេ ហើយគេក៏មិនស៊ីវិញ(Ex:J Q K A 2)

បៀរសល់១សន្លឹក[កែប្រែ]

ជាធម្មតា ក្នុងចំណោមបៀរ៥សន្លឹក ប្រសិនបើមានផែ២គូ ត្រូវសល់១ បៀរដែលសល់១នោះគ្មានតម្លៃពោលគឺមិនរាប់។ Ex:QQ+KK+(A) នាំឲ្យ(A)គ្មានតម្លៃអ្វីទាំងអស់ តម្លៃគិតតែផែពីរគូ ប៉ុណ្ណោះយកទៅទូទាត់។

ផ្ទុះ(Boom win all)[កែប្រែ]

• បៀរដែលដូចគ្នាចំនួន៤សន្លឹកគឺឈ្នះដោយផ្ទុះដូចជា JJJJ, QQQ, KKKK,AAAA,2222។ • ផ្ទុះត្រូវស៊ីទាំងអស់ • ការស៊ីត្រូវគិតតាមទឹកដែលនៅក្នុងដៃអ្នកផ្សេង បើអ្នកផ្សេងកាន់ ១ទឹកស៊ី១ទឹក បើគេកាន់១៤ទឹក ស៊ី១៤ទឹកពីអ្នកនោះ។ • ណឺតរួចខ្លួនមិនត្រូវបានស៊ី

ការទូទាត់ទូទៅ[កែប្រែ]

ការទូទាត់គឺឈ្នះច្រើនគ្នា ដោយអ្នកធំបំផុតឈ្នះទាំងអស់ដែលតូច ចំ ណែកអ្នកធំបន្ទាប់ ឈ្នះអ្នកដែលតូចជាងតាមលំដាប់ដូចជា អ្នកបាន១៤ទឹក ស៊ី ដៃ៣ទៀតដែលមានតែ ៨ទឹក ៦ទឹក និង ១ទឹក។ ចំណែកអ្នកបាន៨ទឹក ស៊ីអ្នក ៦ទឹក និង១ទឹក ហើយអ្នក ៦ទឹក ស៊ីអ្នក បាន១ទឹក ពោលគឺអ្នកបានទឹកតិចជាងគេ ឲ្យទៅគេគ្រប់គ្នា។ លើកលែងតែ ផ្ទុះប៉ុណ្ណោះ ដែលអ្នកទឹកតិច អស់លុយតិចជាងគេ ចំណែកអ្នកមានទឹកច្រើន ក្នុងដៃទៅវិញ។

សំគាល់៖បើអ្នកផ្ទុះលើសពីម្នាក់ តម្លៃដែលស៊ីត្រូវប្រមូលទាំងអស់ ហើយអ្នក ផ្ទុះយកមកចែកស្មើគ្នាទៅតាមចំនួនអ្នកផ្ទុះនោះ។

និពន្ធដោយ៖ សូយ ឡូត ភ្នំពេញថ្ងៃទី ២៩ តុលា ២០១៣

Help for translate[កែប្រែ]

Hello and sorry for writing in English. Can anyone help me translate a small article (2 paragraphs) from English to your language and create the article in your wiki? Please, fell free to answer in my talk page in your wiki anytime. Thanks! Xaris333 (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០០:១៥ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ (UTC)

The visual editor will be enabled on this wiki in some days[កែប្រែ]

Hello again. Please excuse the English. Please help translate to your language. សូមអរគុណ!

As per previous announcements earlier this year, the visual editor (មុខងារកែប្រែតាមគំហើញ) will be enabled at this Wikipedia in some days. It allows people to edit articles as if they were using a typical word processor. Here's a quick explanation of what is going to happen: you can find a more detailed one, with pictures, at mediawiki.org.

Side by side screenshots, showing the visual appearance of both editing systems
What's changing?
In the new system, you get a single edit tab which follows your preferences, and that therefore will launch the wikitext editor or the visual editor depending on which one you opened the last (Remember my last editor).
This applies to everyone who edited recently, including anonymous users.
How do I switch to the other editor then?
Buttons on the toolbars of both editors were added months ago so that you can switch from one to the other every time you want to, without losing your changes and without having to save first.
The button, located on the right side of the toolbar, looks like square brackets ([[ ]]) in the visual editor, and like a pencil (OOjs UI icon edit-ltr.svg) in the wikitext editor.
Are there other options available?
Yes. You can choose whether you want:
 • Always give me the visual editor if possible (if you temporarily switch to the wikitext editor through the button on the toolbar, the system won't remember it; also, it only applies to namespaces where the visual editor is available).
 • Always give me the source editor (if you temporarily switch to the visual editor through the button on the toolbar, the system won't remember it)
 • Show me both editor tabs (a system in place at multiple wikis since 2013. You are familiar with this option if you have been using the visual editor here.)
  • Please note: all the users will always have the opportunity to switch to the other editor via buttons on the toolbars, for occasional edits.
How do I set my preference?
 • If you want to try or to stay in the new system: you don't need to do anything.
 • If you had explicitly disabled the visual editor in the past and want to keep it disabled: you don't need to do anything.
 • All the registered users have a dropdown menu in the Editing tab of their Preferences (កំណែប្រែ --> Editing mode:), where they can choose from. This only needs to be done once. Don't forget to save ;)
  • Users with the visual editor disabled need to re-enable it if they're interested in accessing that menu!
 • People who use the visual editor regularly will see a pop-up (only once after the single edit tab system is introduced), and they can choose their favorite setting there. Of course, they can change their mind at any time just like the others, and pick a different setting from their Preferences.
  • Anonymous users who have used the visual editor recently will also be able to choose which editor they want to edit with.
  • Reminder: all the users will always have the opportunity to switch to the other editor via buttons on the toolbars, for occasional edits.
Final remarks
 • Please spread the word about this major change in any way that you deem appropriate for this community, by linking to this announcement elsewhere, putting up a site notice, etc. Please note it will affect all the registered users at first, and after some days it will reach logged-out contributors as well if no major technical issues have arisen. Don't hesitate to ask questions, I'll be around for a while to help!
 • Please do let us know about any anomalies you think you're experiencing, and do post any other feedback below. I'd like to thank everyone who works to make the transition easier for this community, and whoever will help me processing feedback in your language.
 • You can learn more about optimizing the visual editor experience here by reading a guide on mediawiki.org.

Thank you! --Elitre (WMF) (talk) ម៉ោង០៨:២៧ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)

The visual editor is now active here[កែប្រែ]

Hello again. This message is only available in English at this time: Please help translate to your language. សូមអរគុណ!

As some of you have noticed, this Wikipedia now has the visual editor (មុខងារកែប្រែតាមគំហើញ) enabled for all registered users. The rollout to logged-out users will likely happen in a week or so.

For an explanation of how the editing system now works and how to choose/go back to your favorite setting, please see my previous announcement above. If you wish to change your editing system preferences now, this can be done from this link to your Preferences --> កំណែប្រែ --> Editing mode:.

All edits using the visual editor will be tagged with "កែប្រែតាមគំហើញ" in recent changes, watchlists, and page histories. To access the User Guide for the visual editor, click on the "(?)" icon in its toolbar.

Please let us know if you find any problems. You can report issues directly in Phabricator, the new bug tracking system or on at mw:VisualEditor/Feedback; by all means, feel free to also ping or contact me directly if you prefer. In case of emergency (like an unexpected bug causing widespread problems), please contact James Forrester, the product manager, at jforrester@wikimedia.org or on IRC in the #mediawiki-visualeditor channel.

Happy editing! Respectfully, Elitre (WMF) --ម៉ោង១៨:៥៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)

PS: Are you seeing interface messages that are not in this wiki's language? Please fix this by providing translations here. Translations may be also provided for the user guide. Please contact me if you want guidance in contributing translations!

ESEAP Conference 2018[កែប្រែ]

Hello Khmer Wikipedians,

Scholarship applications for ESEAP Conference 2018 is now open!

ESEAP Conference 2018 is a regional conference for Wikimedia communities around the ESEAP regions. ESEAP stands for East, Southeast Asia, and Pacific. Taking place in Bali, Indonesia on 5-6 May 2018, this is the first regional conference for the Wikimedia communities around the regions.

Full scholarships are subject to quotas, maximum two people per country and your country is eligible to apply, visit this page.

We also accept submissions of several formats, including:

 • Workshop & Tutorial: these are presentations with a focus on practical work directed either to acquiring a specific skill or doing a specific task. Sessions are 55 minutes led by the presenters in a classroom space suitable for laptops and work.
 • Posters: A2-size format to give news, share your community event/program, set out an idea, propose a concept, or explain a problem. The poster itself must be uploaded to Wikimedia Commons with a suitable license.
 • Short Presentation/Sharing talks: 10-15 minutes presentation on certain topic.

Deadline for submissions and scholarship applications is on 15 March 2018.

Best regards,

--Pilarbini (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៨:២៩ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC) (Communication Team)