កាលសម័យបុរេប្រវត្តិ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កាលសម័យបុរេប្រវត្តិ (អង់គ្លេស: prehistoric times, បារាំង: temps prèhistoriques) គឺជាកាលសម័យដែលចាប់ផ្ដើមពីការកកើតមនុស្សលើផែនដី ប្រហែល ៥ លានឆ្នាំមុន និង បញ្ចប់ដោយការបង្កើតអក្សរប្រហែល ៦០០០ ឆ្នាំកន្លងទៅ។