កាសែត (សារព័ត៌មាន)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កាសែតគឺជាការបោះពុម្ភផ្សាយតាមការកំណត់ពីពត៌មាននៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ សម្រាប់ឲ្យដឹងពីពត៌មាន អត្ថបទ លក្ខណៈផ្សេងៗពិសេសៗ វិថារណកថា និង ការប្រកាស ការឃោសនាពាណិជ្ជកម្មដទៃទៀត។ វាតែងតែបោះពុម្ភ នៅលើតម្លៃមួយសមរម្យ ក្រដាសកម្រិតអន់ ដូចជា newsprint (ជាប្រភេទក្រដាសម៉្យាងដែលមានដម្លៃថោក គុណភាពអន់)។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ មានកាសែតប្រចាំថ្ងៃចំនួន ៦,៥៨០ ក្នុងពិភពលោក ដែល​​លក់ ៣៩០ ច្បាប់ក្នុងមួយថ្ងៃ។ បើមើលទៅអតីតកាលនៃឆ្នាំ២០០៨ ការរួម​បញ្ចូលនៃការលូតលាស់យ៉ាងលឿននៃដំណើផ្លាសប្ដូរ​វែបសាយ​ព្រោះ​តែ ការថយចុះយ៉ាងពិតប្រាកដនៃការប្រកាសផ្សាយ ដូចជា ក្រដា​សជាច្រើនបានបិត ឬ បានបិតចោលប្រតិបត្តិការនេះ។

កាសែតដែលគេតែងតែ​ចាប់អារម្មណ៍ ភាគច្រើនបោះពុម្ភផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយ ប្រវត្តិនៃតំបន់ផ្សេងៗ ការប្រព្រឹត្តិខុសរបស់បុគ្គលណាមួយ ជំនួញ ការកម្សាន្ដ សង្គម និង កីឡា។ ជាធម្មតាកាសែតតែងតែមានលក្ខណៈជាទំព័រអត្ថបទអត្ថាធិប្បាយប្រចាំថ្ងៃ ឬ ទំព័រវិចារណកថា នឹងការសរសេរ​ដោយ អ្នកបោះពុម្ភផ្សាយ នឹង សរសេរដោយដាក់ជាជួរបញ្ឈរៗ និងបង្ហាញពីមតិយោបលនឹងគំនិតអ្នកសរសេរ។ កាសែតគឺទទួល​បានកា​ទំនុប​បម្រុងដោយការជាវឬ ទិញប្រចាំថ្ងៃពីអតិថិជន និង តាមរយៈការឃោសនាលក់។

ដំណើផ្លាផ្ដូដ៏ធំនៃវត្ថុធាតុដើមត្រូវបានបោះពុម្ភផ្សាយក្នុងកាសែត រួមបញ្ចូលទាំងវិថារណកថា មតិយោបល់ គំនិត ការតិទៀន ការបញ្ចុះបញ្ចូល ដំណឹង​ផ្សេងៗ ការកំសាន្ដ ការសម្ដែងលក្ខណៈដូចជា ល្បែងពាក្យដូចជា crosswords, sudoku នឹង horoscopes ធាតុអាកាស ពត៌មាន ហោរាសាស្ដ្រ ការណែនាំ អាហា នឹង ខ្ទង់សារពត៌មាន កាផ្សាយ ឡើវិញកម្មវិធីវិទ្យុ រឿងភាពយន្ដ កម្មវិធីទូរទស្សន៍ ការសម្ដែង កាធ្វើរចនាសម្ព័ន្ធ ដាក់បញ្ចូលដំបន់ពានិជ្ជកម្ម វិចារណកថាតុក្កតា និង កប្លែង។