ចៅពញាអភ័យធីបែសបែន

ដោយវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ចៅហ្វ៊ាបែន)
Jump to navigation Jump to search

ចៅពញាអភ័យធីបែស បែន (ថៃพระยายมราช (แบน), ?-?) រឺ ឧកញ៉ា​យោមរាជបែន រឺ ចៅហ្វ៊ាបែន គឺ​ជារាជានុសិទ្ធិកម្ពុជា