ណារ៉ា(ខេត្ត)

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ណារ៉ា)
Jump to navigation Jump to search

អាណាខេត្ត ណារ៉ា(ភាសាជប៉ុន:奈良県, ភាសាអង់គ្លេស:Nara Prefecture) ជាអាណាខេត្តមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុន ស្ថិតលើកោះហុងសឺ។​ ទីក្រុងរបស់អាណាខេត្តនេះគឺ ទីក្រុង ណារ៉ា។