ទំព័រគំរូ:Flagcountry

ពីវិគីភីឌា

{{ទិន្នន័យប្រទេស {{{1}}}|flagcountry/core|variant=|size=|name=}}

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Description[កែប្រែ]

{{flagcountry|nation|variant|size=}}

Produces a flag icon attached to a wikilinked article. This template is similar to the more widely-used {{flag}} template, but is more useful for two situations described below.

Parameters
 • nation — Use either the name of the nation or in some cases, a three-letter country code (e.g. ISO 3166-1 alpha-3)
 • variant (optional) — Specifies an alternative (historical) flag to use. This parameter is documented by the appropriate template in Category:Country data templates.
 • size (optional) — Can be used to change the flag icon size.

Usage examples[កែប្រែ]

 1. {{flagcountry|ITA}} អ៊ីតាលី
  In this case, the country code for Italy (ITA) is used to produce the correct flag and wikilink. In many cases, it would probably be preferable to use {{flag}} to produce the same result, such as {{flag|Italy}} for this example. However, {{flagcountry}} could be used within other templates (such as infoboxes) so that country codes can be used for those template parameters.
 2. {{flagcountry|ITA|1861}} អ៊ីតាលី
  Similar to the first example, but with a flag variant parameter to select a historical flag image. Note that the wikilinked article is [[Italy]].
 3. {{flagcountry|Kingdom of Italy}} អ៊ីតាលី
  In this example, a different country data template is used, to select an alternative article for the wikilink (in this case, [[Kingdom of Italy (1861–1946)|Italy]]). Compare with {{flag|Kingdom of Italy}} Kingdom of Italy, in which "Kingdom of Italy" is the display text for the wikilink. Therefore, the choice of flagcountry or flag depends on the desired display text; in all other respects, the templates are identical.

See also[កែប្រែ]