ទំព័រគំរូ:High-use

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ទំព័រគំរូ:High-risk)
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

នេះគឺជាប្រអប់សារ {{high-use}} ។