ទំព័រគំរូ:Tone

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ទំព័រគំរូ:Inappropriate tone)
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្កើត]