ទំព័រគំរូ:Off-topic

ដោយវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ទំព័រគំរូ:Off-topic-other)
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Usage[កែប្រែ]

This template with categorize tagged articles into Category:Wikipedia articles that may have off-topic sections. This template is a self-reference. This template should not be subst'd.

Other article[កែប្រែ]

{{Off-topic|foobar}} will result in:

See also[កែប្រែ]