ការបញ្ជូនបន្តដែលខូច

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៥:២១ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបញ្ជូនបន្ដដូចតទៅនេះ​សំដៅទៅ​ទំព័រដែលមិនមាន៖

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. អ្នកប្រើប្រាស់ៈ​ហ៊ល លីណា/ប្រអប់ខ្សាច់/Article 1 (កែប្រែ) → Article 1
 2. វិគីភីឌា:WikiProject Buddhism/ToDo (កែប្រែ) → Portal:Buddhism/Things you can do
 3. អ្នកប្រើប្រាស់:Diamond.blue.1671 (កែប្រែ) → Â
 4. Pich Mongkul (កែប្រែ) → Â
 5. Complex conjugate (កែប្រែ) → កុំផ្លិច​ឆ្លាស់
 6. ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ (កែប្រែ) → កុំផ្លិច​ឆ្លាស់
 7. ក្រឹស្ណ (កែប្រែ) → ក្រឹស្ណៈ
 8. ក្លោងទ្វារ:វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ (កែប្រែ) → ក្លោងទ្វារ:វិទ្យាសស្ត្រ​កុំព្យូទ័រ
 9. ខេត្តសៀងខ័ង (កែប្រែ) → ខេត្តស៊ៀង​ខ្វាង
 10. អាណាខេត្ត អ៊ីបារ៉ាគិ (កែប្រែ) → ខេត្តអ៊ីបារ៉ាគិ
 11. ខេត្តសៃញ៉ាប៊ូលី (កែប្រែ) → ខេត្ត​ជ័យ​បូរី
 12. ខេត្តហ្លួងផះបាង (កែប្រែ) → ខេត្ត​ហ្លួង​ព្រះ​បាង
 13. CPP (កែប្រែ) → គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
 14. ស៊ីភីភី (កែប្រែ) → គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
 15. ចក្រភពរុស្ស៊ី (កែប្រែ) → ចក្រភព​រុស្ស៊ី
 16. ចក្រភពរ៉ូម (កែប្រែ) → ចក្រភព​រ៉ូម
 17. ចក្រភពអាល្លឺម៉ង់ (កែប្រែ) → ចក្រភព​អាល្លឺម៉ង់
 18. ចក្រភពអុតតូម៉ង់ (កែប្រែ) → ចក្រភព​អូតូម៉ង់
 19. អូទ្រីស-ហុងគ្រី (កែប្រែ) → ចក្រភព​អូទ្រីស-ហុងគ្រី
 20. ចក្រភពអូទ្រីស-ហុងគ្រី (កែប្រែ) → ចក្រភព​អូទ្រីស-ហុងគ្រី
 21. ចតុកោណចារឹក្នុងរង្វង់ (កែប្រែ) → ចតុកោណ​ចារឹក​ក្នុង​រង្វង់
 22. ចតុកោណចារឹកក្នុង រង្វង់ (កែប្រែ) → ចតុកោណ​ចារឹក​ក្នុង​រង្វង់
 23. Biological classification (កែប្រែ) → ចំណាត់ថ្នាក់ជីវសាស្ត្រ
 24. ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ (កែប្រែ) → ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ទប់ស្កាត់​អំពើ​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​ និង​កិច្ច​ការពារ​ជន​រងគ្រោះ
 25. អាលប៊ុម ទឹក ភ្នែក លើ ភ្នំ សំណល់ (កែប្រែ) → ជីវិត​លើ​ភ្នំ​សំណល់ (អាល់ប៊ុម)
 26. អាលប៊ុម ជីវិត លើ ភ្នំ សំណល់ (កែប្រែ) → ជីវិត​លើ​ភ្នំ​សំណល់ (អាល់ប៊ុម)
 27. អាល់ប៊ុម ជីវិត លើ ភ្នំ សំណល់ (កែប្រែ) → ជីវិត​លើ​ភ្នំ​សំណល់ (អាល់ប៊ុម)
 28. ឌីផេរ៉ង់ស្យែលនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ (កែប្រែ) → ដេរីវេ​នៃ​អនុគមន៍​ត្រីកោណ​មាត្រ
 29. ត្រីកោណមាត្រ កុំផ្លិច (កែប្រែ) → ត្រីកោណ​មាត្រ​កុំផ្លិច
 30. ធម្មនុញ្ញ អាស៊ាន (កែប្រែ) → ទំព័រគោលដៅ
 31. ឃុំកំពង់រាប (កែប្រែ) → ឃុំគោកព្រេច​ (ស្រុកគីរីវង់)
 32. ព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទ (កែប្រែ) → A Buddhist Timeline
 33. ទ្រឹស្តីបទបន្ទាត់ពុះមុំ (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​កន្លះ​បន្ទាត់​ពុះ​មុំ
 34. ទ្រឹស្តីបទ កន្លះបន្ទាត់ ពុះ មុំ (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​កន្លះ​បន្ទាត់​ពុះ​មុំ
 35. Casey's theorem (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​កាសី
 36. ច្បាប់កូស៊ីនុស (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​កូស៊ីនុស
 37. រូបមន្តកូស៊ីនុស (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​កូស៊ីនុស
 38. ទ្រឹស្តីបទ កូស៊ីនុស (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​កូស៊ីនុស
 39. Law of tangents (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​តង់សង់
 40. ទ្រឹស្តីបទ តង់ស្យង់ (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​តង់សង់
 41. រូបមន្តតង់ស្យង់ (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​តង់សង់
 42. ទ្រឹស្តីបទតង់ស្យង់ (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​តង់សង់
 43. ច្បាប់តង់សង់ (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​តង់សង់
 44. រូបមន្តទ្វេធាញូតុន (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​ទ្វេធា
 45. ទ្រឹស្តីបទទ្វេធាញូតុន (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​ទ្វេធា
 46. Routh's theorem (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​រូទ
 47. រូបមន្តវ្យែត (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​វ្យែត
 48. ទំនាក់ទំនងវ្យែត (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​វ្យែត
 49. ទំនាក់ទំនងរវាងមេគុណនិងរឹស (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​វ្យែត
 50. ទ្រឹស្តី បទវ្យែត (កែប្រែ) → ទ្រឹស្តីបទ​វ្យែត

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)