ព្រះបទុមរាជាទី២ ស្រីជ័យជេដ្ឋា

ពីវិគីភីឌា
ព្រះបទុមរាជាទី២ ស្រីជ័យជេដ្ឋា
ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជា
រជ្ជកាល១៦៧២-១៦៧៣
រាជ្យមុនព្រះបាទបរមរាជាទី៩ អង្គសូរ
រាជ្យបន្តព្រះកែវហ៊្វាទី២ អង្គជី
ព្រះនាមពេញ
ព្រះបទុមរាជាទី២ ស្រីជ័យជេដ្ឋា
សាសនាព្រះពុទ្ធសាសនា និងក្រុងឧដុង្គ

ព្រះបទុមរាជាទី២ ស្រីជ័យជេដ្ឋា (១៦៧២-១៦៧៣)[កែប្រែ]

ព្រះស្រីជ័យជេដ្ឋាព្រះជន្មបាន ៣៣វស្សាបានឡើងសោយរាជ្យសម្បត្តិនៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមសម្រាប់រាជ្យថា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបទុមរាជាធិរាជរាមាធិបតី។ ព្រះអង្គយកអង្គឡីអគ្គមហេសីព្រះបាទបរមរាជាទី៩ អង្គសូរ ហើយត្រូវជាព្រះមាតុច្ឆាជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គ។ លុះសោយរាជ្យបាន៥ខែ សម្តេចព្រះភគវតីព្រះចមក្សត្រីជាអគ្គមហេសីឱ្យពួកចាមជ្វាលុបធ្វើគុតព្រះអង្គបាន[១]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. ប្រត្តិសាស្រ្តខ្មែរ ត្រឹង ងា ឆ្នាំ១៩៧៣ ទំព័រទី២០៩។