ព្រះបរមពោធិសត្វ

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ព្រះពោធិសត្វ)
Jump to navigation Jump to search
បុគ្គលដែលបានឈ្មោះថាជាព្រះពោធិសត្វ គឺបុគ្គលដែលខំបំពេញបារមី១០ (ឬពុទ្ធការកធម៌) ដោយ៖
  • បញ្ញាធិក សាងបារមីដោយព្រះប្រាជ្ញារយៈពេល២០អសង្ខេយ្យកប្ប។
  • សទ្ធាធិក សាងបារមីដោយសទ្ធាបារមីរយៈពេល៤០អសង្ខេយ្យកប្ប។
  • វិរិយាធិក សាងបារមីដោយសេចក្តីព្យាយាមដ៏ខ្លាំងក្លារយៈពេល៨០អសង្ខយ្យកប្ប។