មឿងផូនហូង

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី មឿង ផុនហុន)

មឿងផូនហូង (លាវ: ໂພນໂຮງ) ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា ផូនហូង គឺជាទីក្រុង និងជារាជធានីនៃ ខេត្តវៀងច័ន្ទន៍ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវ ។  ទីក្រុងមានប្រជាជនចំនួន 30,805 ក្នុងឆ្នាំ 2015។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]