លពបុរី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រាជធានីលពបុរី ជារាជធានីនៅសម័យមហានគរ។ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ ខេត្តលពបុរី ត្រង់ ប្រាសាទស្វា