អក្ខរក្រមសូរស័ព្ទអន្ដរជាតិ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អក្ខរក្រមសូរស័ព្ទអន្ដរជាតិ (បារាំង: Alphabet phonétique international, API; អង់គ្លេស: International Phonetic Alphabet, IPA) គឺជាប្រព័ន្ធអក្ខរក្រមនៃសូរសព្ទដែលមានមូលដ្ឋានលើអក្សរឡាតាំង ដោយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសមាគមសូរស័ព្ទអន្តរជាតិនៅចុងសតវត្សទី 19 ជាការតំណាងស្តង់ដារនៃសម្លេងនៃភាសានិយាយ។[១] អក្ខរក្រមសូរស័ព្ទអន្ដរជាតិត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកនិពន្ធ អ្នកសិក្សានិងគ្រូបង្រៀនភាសាបរទេស ភាសា

វិទូ អ្នកឯកទេសខាងការនិយាយ អ្នកចម្រៀង អ្នកសំដែង អ្នកបង្កើតភាសាសាងសង់ និងអ្នកបកប្រែ។[២][៣]

អក្ខរក្រមសូរស័ព្ទអន្ដរជាតិសម្រាប់​ការ​អាន​ភាសា​ខ្មែរ[កែប្រែ]

ព្យញ្ជនៈ[កែប្រែ]

អក្សរ​ពេញ​ ជើង​ មុខ​ស្រៈ ក្រោយ​ស្រៈ
្ក k k
្ខ k
្គ k k
្ឃ k
្ង ŋ ŋ
្ច c c
្ឆ មិន​ដែល​មាន
្ជ c c
្ឈ មិន​ដែល​មាន
្ញ ɲ ɲ
្ដ ɗ
្ឋ t̪ʰ
្ឌ ɗ
្ឍ t̪ʰ
្ណ
្ត
្ថ t̪ʰ
្ទ
្ធ t̪ʰ
្ន
្ប ɓ p
្ផ p
្ព p p
្ភ p
្ម m m
្យ j j
្រ r r
្ល
្វ ʋ ʋ
្ស s h
្ហ h none
្ឡ none
្អ ʔ none


ស្រៈ[កែប្រែ]

ស្រៈ ខ្យល់​អ ខ្យល់​អ៊
ɑɑ ɔɔ
aa ɨə
ឣិ ə ɨ
ឣី əj ii
ឣឹ ə ɨ
ឣឺ əɨ ɨɨ
ឣុ o u
ឣូ oo uu
ឣួ
ឣើ əə
ឣឿ ɨə
ឣៀ
ឣេ ei ee
ឣែ ae ɛɛ
ឣៃ aj ej
ឣោ ao ou
ឣៅ aw ɨw
ឣុំ om um
ឣំ ɑm um
ឣាំ am oa
ឣះ ah eah
ឣិះ əh ih
ឣុះ oh uh
ឣេះ eih ih
ឣោះ ɑh ʊəh
  1. International Phonetic Association (IPA), Handbook.
  2. MacMahon, Michael K. C. (1996). "Phonetic Notation". ជា P. T. Daniels. The World's Writing Systems. New York: Oxford University Press. pp. 821–846. ល.ស.ប.អ. 0-19-507993-0. 
  3. Wall, Joan (1989). International Phonetic Alphabet for Singers: A Manual for English and Foreign Language Diction. Pst. ល.ស.ប.អ. 1-877761-50-8.