ឯកសារ:NIOSH Manual of Analytical Methods - 3800.pdf

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ទៅកាន់ទំព័រ


រូបភាពដើម(១២៧៥ × ១៦៥០ ភិចសែល, ទំហំឯកសារ: ៨៣២គីឡូបៃ, ប្រភេទ MIME: application/pdf, ៤៧ ទំព័រ)

ឯកសារ​នេះ​មាន​ប្រភព​មក​ពី Wikimedia Commons និង​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​គម្រោង​ដទៃ​ទៀត។ ការ​ពណ៌នា​នៅ​លើទំព័រពណ៌នាអំពី​វា មាន​បង្ហាញ​ខាង​ក្រោម​នេះ។

ចំណារពន្យល់

ការ​ពិពណ៌នា
English: A technical document published by NIOSH describing how to analyze the concentration of a chemical.
កាលបរិច្ឆេទ ១៩៩៤
ប្រភព NIOSH Manual of Analytical Methods
អ្នក​និពន្ធ National Institute for Occupational Safety and Health

ការដាក់​អាជ្ញាប័ណ្ណ

Public domain
This image is a work of the National Institute for Occupational Safety and Health, part of the Centers for Disease Control and Prevention in the United States Department of Health and Human Services, taken or made as part of an employee's official duties. As a work of the U.S. federal government, the image is in the public domain.

Deutsch | English | español | français | português | українська | 中文 | +/−

NIOSH logo.svg

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Items portrayed in this file

depicts អង់គ្លេស

inception អង់គ្លេស

1994

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង១៧:៣៨ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៧:៣៨ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥១២៧៥ × ១៦៥០, ៤៧ទំព័រ (៨៣២គីឡូបៃ)James Hare (NIOSH)User created page with UploadWizard

គ្មានទំព័រណាមួយដែលប្រើប្រាស់ឯកសារនេះទេ។

បម្រើបម្រាស់ឯកសារជាសាកល

វីគីដទៃទៀតដូចខាងក្រោមនេះប្រើប្រាស់ឯកសារនេះ៖

ទិន្នន័យ​មេតា