១៥០

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី 150)
Jump to navigation Jump to search

១៥០ ជាចំនួនគត់ ឬជាចំនួនគត់រឺឡាទីបនៅបន្ទាប់ពីលេខ១៤៩ និងពីក្រោយលេខ១៥១

លក្ខណៈគណិតវិទ្យា[កែប្រែ]

  • ១/១៥០ = ០,០០០
  • ១៥០ + ១ = ២២៥០១