ចេននី រីវឺរ៉ា

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី Jenny Rivera)
Jump to navigation Jump to search
ចេននី រីវឺរ៉ា
ចេននី រីវឺរ៉ាលេងនៅមជ្ឈមណ្ឌលប៉ិបស៊ីថ្ងៃទី២២សីហា២០០៩
ចេននី រីវឺរ៉ាលេងនៅមជ្ឈមណ្ឌលប៉ិបស៊ីថ្ងៃទី២២សីហា២០០៩
ពត៌មានសំខាន់ៗ
ឈ្មោះពីកំនើតDolores Janney Rivera Saavedra
ដុលោរ៉េស ជែននី រីបេរ៉ា សាបេដ្រា
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត២ កក្កដា ១៩៦៩
ទីកន្លែងកំនើតទីក្រុងឡង ប៊ីច, រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា, សហរដ្ឋអាមេរិក
មរណៈភាព៩ ធ្នូរ ២០១២
ប្រភេទតន្ត្រីបានដា
ណុរ៏តេញ៉ា
រ៉ានឆេរោ
សិល្បៈប្រជាប្រិយម៉ិចស៊ិក
វិជ្ជាជីវៈអ្នកចំរៀង និពន្ធទំនុកច្រៀង ទំនុកភ្លេង សម្រួលតន្ត្រី និងផលិតករខ្សែភាពយន្ត
គ្រឿងភ្លេងសម្លេង
ឆ្នាំប្រកបវិជ្ជាជីវៈ១៩៩៩ –២០១២
គេហទំព័រសមាគម ចេននី រីវឺរ៉ា www.jenniriveramusic.com

ដុលោរ៉េស ជែននី រីបេរ៉ា សាបេដ្រា Dolores Janney Rivera Saavedra (កើតនៅទីក្រុងឡងប៊ីច, រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា, សហរដ្ឋអាមេរិក ២ កក្កដា ១៩៦៩ — ស្លាប់ ៩ ធ្នូរ ២០១២នៅទីក្រុងអ៊ីទុរ៏ប៊ីដេ, រដ្ឋនូអេបូឡេអុន, ម៉ិចស៊ិក), ត្រូវបានស្គាល់ពីពិភពលោកសិល្បថា ចេននី រីវឺរ៉ា, គឺអ្នកចំរៀង និពន្ធទំនុកច្រៀង ទំនុកភ្លេង សម្រួលតន្ត្រី និងផលិតករខ្សែភាពយន្តជនជាតិម៉ិចស៊ិកសញ្ជាតិអាមេរិក

រីវឺរ៉ា ឬក៏ រីបេរ៉ា?[កែប្រែ]

នាមត្រកូលនេះមកពីវង្សអេស្ប៉ាញ។ តាមរបៀបអានជាភាសាអេស្ប៉ាញ ត្រូវបាននិយាយថា «រីបេរ៉ា»។ ការថា «រីវឺរ៉ា» មកពីភាសាអង់គ្លេស និង កិត្តិនាមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក