រីណេ ដេកាត

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី René Descartes)
Jump to navigation Jump to search
រីណេ ដេកាត

លោក រីណេ ដេកាត គឺជា ទស្សនវិទូ ជនជាតិ បារាំង​​។