តូនី អេស្តង់ហ្គេត

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី Tony Estanguet)
តូនី អេស្តង់ហ្គេត

Tony Estanguet riding for the gold medal at the 2006 World Championships at Troja slalom course in Prague.
Medal record
Men's canoe slalom
Competitor for  បារាំង
Olympic Games
មាស 2000 Sydney C-1
មាស 2004 Athens C-1
មាស 2012 London C-1
World Championships
មាស 2005 Penrith C-1 team
មាស 2006 Prague C-1
មាស 2007 Foz do Igauçu C-1 team
មាស 2009 La Seu d'Urgell C-1
មាស 2010 Tacen C-1
ប្រាក់ 1997 Três Coroas C-1 team
ប្រាក់ 2003 Augsburg C-1
ប្រាក់ 2003 Augsburg C-1 team
ប្រាក់ 2005 Penrith C-1
ប្រាក់ 2007 Foz do Igauçu C-1
ប្រាក់ 2009 La Seu d'Urgell C-1 team
សំរឹទ្ធ 1999 La Seu d'Urgell C-1 team
European Championships
មាស 2000 Mezzana C-1
មាស 2006 L'Argentière-la-Bessée C-1
មាស 2011 La Seu d'Urgell C-1
មាស 2011 La Seu d'Urgell C-1 team
ប្រាក់ 2002 Bratislava C-1
ប្រាក់ 2009 Nottingham C-1 team
ប្រាក់ 2012 Augsburg C-1
សំរឹទ្ធ 2007 Liptovský Mikuláš C-1 team
សំរឹទ្ធ 2010 Bratislava C-1 team
សំរឹទ្ធ 2012 Augsburg C-1 team

កីឡាករ Tony Estanguet (កើត ៦ ឧសភា ១៩៧៨ នៅ Pau, ប្រទេសបារាំង) ) គឺជាជនជាតិបារាំង ដែលបានចាប់ផ្ដើមអាជីបជាកីឡាករប្រណាំងទូក slalom តាំងពីពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០។

មុនពេលប្រកាសចូលនិវត្តន៍ លោកធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិកហ្គេម ចំនួនបួនលើក ដែលនៅលើកចុងក្រោយនាព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកទីក្រុងឡុងដ៍ឆ្នាំ ២០១២ លោកបានក្លាយជាកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងដំបូងគេដែលឈ្នះមេដាយមាសបីក្នុងរដូវពេលតែមួយនៃព្រឹត្តិការណ័កីឡាអូឡាំពិក។