កាបាឡាហ៍

ពីវិគីភីឌា

ជា ជ្វីហ្វ រៀបចំធ្វើកិច្ចការជំនួញ របស់ វិន័យen:kabbalah ចាប់ផ្តើមនៅសតវត្សរ៍ទី 1 ដោយលោកគ្រូ en:Simeon bar Yochai ។ វាបានបន្តនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី 13 នៅក្នុង អេស្ប៉ាញ ដោយព្រះគ្រូ en:Moses de León ។ វាបានព្យាយាមដើម្បីពន្យល់ពីរបៀបអ្វីមួយការគិតនិងការស្រមើលស្រមៃលើសពីនៅតែអាចត្រូវបានគេឃើញហើយមានអារម្មណ៍។ kabbalah នេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកលើជីវិតខាងវិញ្ញាណរបស់សាសន៍យូដា។ វាត្រូវបានផ្អែកលើចលនាខាងវិញ្ញាណជាច្រើន។

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង: