ការប្រើប្រាស់ អ៊ីម៉ែល

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

EmailSudគឹជាការផ្ញើ ឬ ទទួលសារតាមរយប្រព័ន្ធអេឡិច​ត្រូ​និច។ នេះ​មានន័យថាយើងអាចផ្ញើ​សារ​ជាអក្សរ​ រូបភាព សំឡេង និង ឯកសារ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ឬមនុស្សច្រើននាក់តាមរយៈComputerមួយទៅComputerមួយទៀតនិងពីន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតនូវពត៌មានផ្សេងៗ តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចជាដើម។

alisaabbasi26@yahoo.com

គុណសម្បត្តិ[កែប្រែ]

- Email គឺងាយស្រួលប្រើប្រាស់។ អ្នកអាចរៀបចំសារពត៌មានរបស់អ្នកប្រចាំថ្ងៃដូចជា អាចផ្ញើនិងទទួល message តាមប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ហើយអាចSaveពួកគេនៅក្នុងComputerបាន។ -មានល្បឿនលឿន អាចទំនាក់ទំនងនិងទទួលយកវាបានទូទាំងពិភពលោក។ -ភាសាត្រូវបានប្រើបា្រស់គឺសាមញ្ញហើយផ្លូវការ។ -ពេលដែលអ្នកឆើ្លយតបEmail អាចចងភា្ជប់ជាមួយMessageបាន។ -វាអាចផ្ញើអត្ថបទបានដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយជាក់លាក់។ -ពេលប្រើបា្រស់វា គឺមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ក្រដាស់។ -អាចដាក់រូបភាពផ្សេងៗក្នុងពួកគេបាន។

គុណវិបត្តិ[កែប្រែ]

-ជាឧបករណ៍នាំមេរោគ ហើយជាមានប្រូក្រាមតូចៗដែលស៊ីគ្នាជាមួយប្រព័ន្ធcomputer។ ពួកគេអាចអានសៀវភៅអាស័យដា្ឋនរបស់អ្នក ហើយផ្ញើរលេខរបស់គេទៅជុំវិញពិភពលោក។ -មនុស្សជាច្រើនមិនចង់ផ្ញើរEmailរបស់ខ្លួនទៅកន្លែងផ្សេងៗទេ។ -ប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នកទទួលបានច្រើនជាមួយនិងemail។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 1. ចុចបើក Browser ឧទាហរណ៏ Mozila firefox, Internet Explorer, Google Chrome ជាដើម
  1. វាយអាស័យដ្ខាន http://kh16575815@gmail.com នៅក្នុងប្រអប់ Address bar
 2. រកពាក្យថា Create an Account រួចវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងមួយនេះ រួចធ្វើការបំពេញតាម
 3. Name: Men Chamroeun ឈ្មោះ ម៉ែន​​​ ចំរើន First: Men Chamroeun ត្រកូល ម៉ែន Last នាមខ្លួន ចំរើន
 4. Choose your username: បំពេញ kh16575815@gmail.com ដែលយើងចង់ដាក់ Chamroeun Men
 5. Create a password: Metfone5 បំពេញពាក្យសំងាត់លេខ: Metfone5 ឫអក្សក៏បានតែដាក់ឲ្យបានយ៉ាងហោច ប្រាំបីតួឡើង
 6. Confirm your password: Metfone5 បំពេញពាក្យសំងាត់ម្ដង់ទៀត
 7. Birthday: ថ្ងៃកំណើត Month/07 ខែ/07 Day/01 ថ្ងៃ/01 Year/1980 ឆ្នាំ/1980
 8. Gender: (ភេទ/ប្រុស) (Male ប្រុស) Female ស្រី
 9. Mobile phone: ជ្រើសរើសប្រទេស រួចដាក់លេខទូរសព្ទ័ Cambodia +855 16575815
 10. Your current email address: kh16575815@gmail.com ដាក់ Gmail រឺ kh16575815@gmail.com ដែលអ្នកទុកចត្តដើម្បីការពារពេលដេល អ្នកបានភ្លេច Username smartpay5@icloud.com រឺ Password Metfone5
 11. Prove you’re not a robot: បញ្ចាក់ថាយើងមិនមែនជាម៉ាស៊ីន (network Facebook Account) Robot ទេ
 12. Location: ដាក់ប្រទេសរបស់ខ្លួន CaMBODIA +855 16575815
 13. I agree to the Google: បញ្ចាក់ថាយើងយល់ ព្រមទៅលើ license របស់ (Google Pay Men Chamroeun)
 14. Google pay use my account information to personalize +1’s on content and ads on non-Google websites: ប្រសិនបើអ្នកធិចចំណុចនេះមាននយ័ថាអ្នក និង យកពត៏មានពីខាងលើដើម្បី បង្កើត Google+ ដែលជា Extension របស់ Google ដែរ

175.100.60.123 (ពិភាក្សា)

របៀបផ្ញើរEmail[កែប្រែ]

 1. ការផ្ញើរដោយផ្ទាល់(compose)ចុចcompose ត្រង់ To ដាក់address Emailដែលយើងចង់ផ្ញើរហើយកន្លែងSubject ដាក់ចំណងជើងនៃអត្ថបទហើយត្រង់attach fileសំរាប់ទាញយករូបភាព PDF ,Word ,Excel ទំហំត្រឹម២៥MB សំរាប់Email ដែលយើងបង្កើតfree។
  Add caption here
 2. ការឆ្លើយតបEmail(Reply)យើងចុចលើInboxបន្ទាប់បើកមើលនូវEmailយើងចង់ឆ្លើយតបទៅវិញ។
 • Loge in ចូលទៅកាន់Email របស់យើង
 • ចុចលើcompose
 • ត្រង់To យើងសរសេរនូវEmail ដែលអ្នកចង់ផ្ញើរទៅ
 • CC គេប្រើសំរាប់វាយបញ្ចូលEmail ដូចនឹងTo ដែរប៉ុន្តែគេប្រើវាសំរាប់Sent , copyអោយនណាម្នាក់
 • BCC គេប្រើសំរាប់ផ្ញើរអោយនរណាម្នាក់ជាលក្ខណៈសម្ងាត់។
 • Subject ប្រើសំរាប់វាយបញ្ចូលនូវចំណងជើងEmailដែលចង់ផ្ញើរ។
 • Attach File ប្រើសំរាប់នាំចូលFile ផ្សេងៗ រូបភាព PDF , Word , Excel ទំហំធំបំផុតត្រឹម25MB សំរាប់Email account ដែលយើងបង្កើតFree។
 • Body ប្រើសំរាប់វាយបញ្ចូលនូវអន្ថន័យទាំងមូល ដែលអ្នកចង់ផ្ញើរ។
របៀបឆ្លើយតបEmail (Reply)[កែប្រែ]

ដើម្បីឆ្លើយតបEmailនរណាម្នាក់ដែលគេផ្ញើរមកយើងត្រូវ៖ a. ចុចលើInboxបន្ទាប់មកបើកមើលនូវEmailដែលយើងចង់ផ្ញើរទៅវិញ b. ចុចលើពាក្យReplyបន្ទាប់មកសរសេរEmailត្រឡប់របស់យើងទៅក្នុងBodyបន្ទាប់មកចុចSendជាការស្រេច។

3. ការបញ្ជូនបន្ត(Forward) គឺចុចត្រង់Compose ហើយនៅត្រង់To វាយអ៊ីម៉ែលដែលយើងចង់ផ្ញើរបន្ត។


== របៀបទាញយកលេខកូដសំងាត់(Password:ZHSMHS2886)ដែលបាត់និងកែលេខកូដសំងាត់(Password:ZHSMHS2886)នៅក្នុងអ៊ីម៉ែល(menchamroeun942@yahoo.com) ==CHAMOEUN MEN

ភ្លេចពាក្យសម្ងាត់
មានបញ្ហាពេលចុះឈ្មោះចូល

=== របៀបទាញយកលេខសំងាត់(Password)ដែលបាត់ ===(ZHSMHS2886) យើង​ ត្រូវ​ចុច​លើ Browser វាយ​អាស័យ​ដ្ឋាន http://gmail.com នៅក្នុង ប្រអប់ Address Bar ហើយចុចលើ ពាក្យCan’t access your account បន្ទាប់មកវានឹងចេញជំរើស៣គឺ

 • I don’t know my password :គេប្រើនៅពេលដែលយើងបាត់ឬភ្លេចpasswordតែនៅចាំusername ឬ Email address
 • I don’t know my username: ប្រើនៅពេលយើងភ្លេច Username ប៉ុន្តែនៅចាំ ព័ត៌មានផ្សេងៗ ទៀត ដូចជា Recovery Email security Question។
 • I’m having other problems signing in: គេ​ប្រើ​នៅ​ពេល យើង​មាន​បញ្ហា sign in មិនចូលដោយមិនដឹងមូលហេតុភ្លេច password ឬ username។

បន្ទាប់​ មក​យើង select លើ I don’t know my password ដែល​គេ​ប្រើ​នៅ​ពេល​យើង​បាត់​ ឬ ភ្លេច Password តែនៅចាំ Username ឬ Email address ត្រង់​ចន្លោះ Username យើង​វាយ​បញ្ចូល​អ៊ីម៉ែល​ដែល​ភ្លេច Password បន្ទាប់​ចុច continue វា​នឹង​ចេញ​ត្រង់​ប្រអប់ confirm access to my recovery email វាយ​បញ្ចូល address email ដែល អ្នក​ដាក់​ដើម្បី បញ្ជាក់​នៅ​ពេល​អ្នក​បង្កើត email ហើយ​ចុច continue បន្ទាប់​មក​វា​ នឹង​ផ្ញើរ​សារ​ឬ email ទៅកាន់ address email ដែល​អ្នក​ដាក់ រួច​អ្នក​បើក​មើល​ហើយ​ចុច​លើ link ដើម្បី​ដាក់ Password ថ្មី បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ​ពាក្យ Reset password ជាការស្រេច ។ ===របៀបកែលេខកូដសំងាត់(Password)===(ZHSMHS2886) ដើម្បីកែ(Password=ZHSMHS2886)យើងត្រូវចូលអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដូចគ្នារួចចុចលើProfile picture រួចចុចពាក្យថាAccount:menchamroeun942@yahoo.comបន្ទាប់មកចុចលើSecurityយកពាក្យChange (password=ZHSMHS2886) បន្ទាប់មកយើងត្រូវបំពេញតាមគោលការណ៏ដូចខាងក្រោមៈ

 • Currrent (password=ZHSMHS2886) :ដាក់(Password=ZHSMHS2886) ចាស់ដែលយើងបានដាក់ពីមុន
 • new (password:ZHSMHS2886) ដាក់នូវ(Password:ZHSMHS2886) ថ្មីដែលយើងចង់ដូរដាក់
 • Confirm new (password:ZHSMHS2886) វាយបញ្ចូល(Password:ZHSMHS) ថ្មីដើម្បីជាការបញ្ជាក់ រួចចុចពាក្យថាchange(password:ZHSMHS2886) ជាការរួច ។