ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:រាម វិចិត្រ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Blocked[កែប្រែ]

I have blocked you, again, as well as your ទំព័រគំរូ:U account for persistently uploading copyrighted content and creating multiple accounts to evade said block. Praxidicae (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៥:១៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ (UTC)