ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Interwiki de~kmwiki

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Your account will be renamed[កែប្រែ]

ម៉ោង០៣:០៣ ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)

Renamed[កែប្រែ]

ម៉ោង០៩:១៩ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)