ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Nora670

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កាន់ដុំភ្លើង[កែប្រែ]

Hello, thanks for your collaboration. I wanted to let you know that I deleted the page above because it was not encyclopedic. If you have any questions, you can leave me a message on my talk page. Thanks. DARIO SEVERI (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៥:២៧ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ (UTC)