ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Ream999

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Blocked[កែប្រែ]

I have blocked you and several other accounts for cross-wiki abuse, repeated inappropriate creations here that are in violation of copyright and not written in the correct language. Praxidicae (ការពិភាក្សា) ម៉ោង២២:១៩ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ (UTC)