ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Sokna Choeun

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Admin or some administrative possibilities[កែប្រែ]

Sok chomreoun, Nyom Sokna Choenn,

since active here, does Nyom like to become an Administrator of the pages on khmer wiki? See: https://meta.m.wikimedia.org/wiki/Meta:Requests_for_help_from_a_sysop_or_bureaucrat#Administration_of_Khmer-wiki_pages

"If there are active users, one or several of them can of course become admins."--សមណៈយុហាន់ (ការពិភាក្សា) ម៉ោង២៣:៤២ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)

សួរស្ដីបង[កែប្រែ]

  • តើធ្វើយ៉ាងមិចអាច upload image on wiki khmer វិញបាន IP Address ខ្ញុំគេប្លុកហើយ
  • មិនចង់គ្រប់គ្រងទេតែចង់ពង្រីគំនិតដល់កូនខ្មែរ

Hello[កែប្រែ]

Hello Sokna, from DMC students at RUPP. Sir Nicholas de Mimsy-Porpington (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៣:៥៣ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)

សួរស្ដី[កែប្រែ]

សួរស្ដីបាទ តើលោកមានបញ្ហាអ្វីដែលចងពិភាក្សាដែរ?

Hi

Chhoy Sokrit (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៦:១៧ ថ្ងៃអង្គារ ទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ (UTC)

Community Insights Survey[កែប្រែ]

RMaung (WMF) ម៉ោង១៤:៣៣ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ (UTC)