ការពិភាក្សាអំពីទំព័រគំរូ:Babel-2

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខ្ញុំបានបង្កើត Babelទំព័រ ដូច្នេះបើសិនជាអ្នកចង់ប្រើវា នោះសូមធ្វើនោះ។​​ --រ៉ាចើ ២០:៥៣, ២០ កុម្ភះ ២០០៧ (UTC)