ការពិភាក្សា:ខេត្តបលិខាំសៃ

Page contents not supported in other languages.
ពីវិគីភីឌា

ឈ្មោះ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ ប្រើ​អក្សរ "រ" វិញ គឺ​ "បរិខាំសៃ"