ការពិភាក្សា:គ្រិស្តសាសនា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Can't see the Khmer script?

Here is a solution: Go to the install khmer unicode website and then follow the instructions. --Jose77 ០៩:២២, ១៧ មករា ២០០៨ (UTC)
See also : This is Best way to install Khmer Unicode on your computer

Translators' Credits and Full Acknowledgement[កែប្រែ]

I hereby give full credit and acknowledgement to the following Khmer translators:

  1. User:Tacam
  2. User:វ័ណថារិទ្ធ
  3. User:Samnang
  4. User:Chhorran
  5. User:Leang Ang Tha
  6. ពិសិដ្ឋ

All of whom have kindly helped me translate the article from the English version into the great and honourable Khmer language in accordance with the GNU Free Documentation License.

May the Lord remember their valiant, noble efforts and may Khmer Wikipedia be blessed! --Jose77 ម៉ោង០៦:៣៩ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨ (UTC)

គ្រិស្តសាសនា និង​ ព្រះវិហារយេស៊ូគ្រិស្គពិត[កែប្រែ]

Khmer translation.JPG Khmer translation2.JPG Khmer translation3.JPG

ពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា[កែប្រែ]

There are some websites to be shared, which are from The Church of Almighty God (or ពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា in Khmer), also known as Eastern Lightning.

(Editors, the entry is about Christianity in general, not only the True Jesus Church.)

Thanks for reading. --Apisite (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៦:៥៣ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ (UTC)