ការពិភាក្សា:ទ្រឹស្តីបទ តង់សង់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សួស្តីប៊ុនលី!!!
ខ្ញុំមានការកោតសរសើរចំពោះប៊ុនលីណាស់ដែលខ្នះខ្នែងខំសរសេរអត្ថបទជាច្រើន។ចំពោះអត្ថបទនេះ ខ្ញុំយល់ថាយើងមិនគួរប្រើពាក្យ​(តង់ស្យង់)ទេដែលធ្វើអោយគេយល់ថាជាVoltage Theory.យើងគួរប្រើពាក្យ (តង់ហ្សង់) or something else that was written in Khmer book. Unfortunately, I don't have that book near me.--133.46.15.65 (ពិភាក្សា) ម៉ោង១៣:១៧ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨ (UTC)

ខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរចំពោះករណីនេះថាតើគួរតែសរសេរ តង់ស្យង់តង់ហ្សង់ ។ --Kiensvay ម៉ោង១៣:៣៤ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨ (UTC)

ខ្ញុំសុំទោស ខ្ញុំភ្លេចLoginដើម្បីសរសេរComment។ខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរ តែគ្រាន់តែពេលខ្ញុំអានដំបូង​ខ្ញុំស្មានថាជាVoltage Theory.--Phearahak ម៉ោង១៤:៣៧ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨ (UTC)