ការពិភាក្សា:បទនគររាជ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នគររាជបកប្រែជាភាសាថៃ ขอพวกเทพดา รักษามหากษัตริย์เรา ให้ได้รุ่งเรือง โดยชัยมงคลศรีสวัสดี เหล่าข้าพระองค์ ขอพำนักใต้ร่มพระบารมี ในพระนรบดี วงศ์กษัตราซึ่งสร้างปราสาทหิน ครอบครองแดนแขฺมร บุราณเรื้องเลื่องลือ ฯ


ปราสาทศิลา ซ่อนอยู่ท่ามกลางไพร ควรคำนึงหวนให้ นึกถึงยศศักดิ์มหานคร ชาติเขมรดุจหิน ดำรงวงศ์ละออยืนหยัดถาวร เราหวังซึ่งพร บุญวาสนาแต่กาลก่อนของกัมพูชา มหารัฐเกิดมี ช้านานมามาแล้ว ฯ


ครบวัดอาราม ยินแต่ศัพท์สำเนียงเสียงธรรม สวดโดยยินดี รำลึกคุณพุทธศาสนา จงเราเป็นผู้เชื่อ แน่ในใจจริงตามแบบยายตา คงแต่เทพดา จะช่วยค้ำจุนบำรุงประโยชน์ให้ แด่ประเทศเขมร เป็นมหานคร ฯ ___________________________________________________________________________

តើ​​ពាក្យ​` «ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា» គួរ​កែ​អត្ថបទដើម​ឬ​កែ​ក្នុង​អត្ថបទនេះ? ព្រោះ​ថា​អត្ថបទ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សរសេរ​មិន​មាន​ដក​ឃ្លា​ចន្លោះ​មើល​មិន​ឃើញ​ទេ។