ការពិភាក្សា:រួបថតនៅក្នុងសង្គ្រាម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អត្ថបទនេះគួរប្រែថា ជំនាញថតរូបសង្គ្រាម ទើបត្រូវ ។